www.gravis.com.pl

Nasza firma prowadzi księgowość Państwa firmy w sposób indywidualny, rzetelny i przede wszystkim bezpieczny. Na bieżąco analizujemy zmiany w prawie podatkowym. Jesteśmy w stanie Państwu zaoferować usługi z zakresu prowadzenia: ksiąg rachunkowych, ksiąg Przychodów i Rozchodów, rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rejestrów dla podatku od towarów i usług, rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, sporządzanie i składanie deklaracji VAT, PIT, CIT i wiele innych. http://www.gravis.com.pl/