www.

IusCogens spacjelizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym, spadkowym i wielu innych. Nasza siedziba mieści się w sercu Torunia co działa na naszą korzyść, gdyż dojazd do naszej firmy jest niezwykle prosty. Niesiemy pomoc prawną również po uprawomocnieniu się orzeczenia. W imieniu skazanych sporządzamy wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o odroczenie orzeczonej kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i ułaskawienie. Serdecznie zapraszamy.